منابع و ماخذ تحقیق b (1399)

1-3-2تاریخچه نمایش درمانی …………………………………………………………………………..451-2-3-2انجمن نمایش درمانگران بریتانیا………………………………………………………….472-2-3-2انجمن ملی نمایش درمانی امریکا……………………………………………..503-3-2ابزار نمایش درمانی……………………………………………………………………..524-3-2اهداف نمایش درمانی………………………………………………………………….585-3-2رویکردهای نمایش درمانی……………………………………………………………581-5-3-2دیدگاه انسان شناسی/آیینی جنینگز……………………………………………..592-5-3-2نظریه نقش رابرت لندی……………………………………………………………603-5-3-2دیدگاه پنج مرحله ای امونا……………………………………………………….616-3-2روان نمایش درمانی و نمایش درمانی………………………………………………62 سایت منبع 7-3-2نمایش درمانی برای کودکان…………………………………………………………648-3-2نمایش درمانی در آموزش ویژه……………………………………………………..659-3-2استفاده از نمایش درمانی برای افراد دارای مشکلات یادگیری……………..6710-3-2توجه ادامه مطلب…

منابع مقاله b (1395)

2-3-7- بستر قانونی نظام پیشنهادات در بخش دولتی ایران562-3-8- زمینه های اجرایی نظام پیشنهادات572-3-9- اهداف اجرایی نظام پیشنهادات582-3-11- ویژگی های یک نظام موفق پیشنهادات602-3-12- خلاقیت، پیش نیاز نظام پیشنهادات602-3-13- ساختار نظام پیشنهادات612-3-14- اسامی تعدادی از سازمان های دارای نظام پیشنهادات در ایران612-3-15- نظام پیشنهادات و افزایش بهره وری کارکنان612-3-16- نتایج ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه b (1396)

1-6-5- فرسودگی شغلیفرسودگی شغلی پاسخی روانشناختی به استرس است که با خصوصیاتی مثل خستگی هیجانی ،مسخ شخصیت و عدم کفایت فردی توام می باشد.( منتظرغیب وکیخانژاد.1391)1-6-6- معلمین و دبیران معلمین و دبیران به افرادی اطلاق می شود که دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی و یا کارشناسی ارشددر تمامی رشته ها ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (1397)

د – هزینه سرویسهای مسافران31ه – هزینه نگهداری 312-5-4- تعرفه های خدمات فرودگاهی در کشور اردن (Jordan)31الف – هزینه پرداختی نشست (بر پایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز )31ب – هزینه سرویسهای مسافران31ج – هزینه پرداختی پارکینگ (براساس ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)32د – هزینه پرداختی آشیانه (برپایه ماکزیمم وزن برخاستی مجاز)32ه ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (1398)

ب- دادگاه تجدید نظر59 مبحث دوم- نقد و بررسی60 مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی67فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران76مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری78 گفتار اول: صلاحیت کلی ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1388)

جایگاه توحید در قرآن30جایگاه توحید در مذاهب اسلامی33اقسام توحید (توحید نظری و توحید عملی)34مراتب توحید نظری35الف- توحید ذاتی36ب- توحید صفاتی38ج- توحید افعالی39اقسام توحید افعالی401-توحید در آفرینش (خالقیت)402- توحید در ربوببیت413- توحید در ربوبیت تشریعی (قانون گذاری)414- توحید در حاکمیت42اقسام توحید عملی421-توحید در عبادت43برداشتی نادرست از عبادت43عذر بدتر از گناه!44حل اشکال ادامه مطلب…

منابع تحقیق b (1389)

4-3-10 استقراء احکام مطلقه رجعیه‌ 424-3-11 اگر زوج اهل سنت زوجه اهل تشیع خود را طلاق دهد ؟ 424-3-12 سه طلاقه 434-3-13 طولانی‌ترین عده 444-3-14 عده وفات 454-3-15 توارث بین مطلقه و طلاق دهنده 464-3-16 رجوع 47فصل پنجم(سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل)5-1 ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه ارشد b (1390)

2-5-9 رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………192-5-10 رطوبت نهایی……………………………………………………………………………192-6 پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..212-6-1 مشخصات مواد……………………………………………………………………………212-6-2 خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..212-6-3 وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..222-6-4 نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….222-7 تعیین تجربی سرعت خشک کردن………………………………………………………….242-8 مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات………………………………………………………..282-9 دسته بندی خشک کن ها……………………………………………………………………..372-10 بررسی خشک کن ها بر اساس نحوه ی ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله b (1391)

2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت…………………………………………………………………………………..602-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا…………………………………………………………………………………………..612-2-1-علنی بودن………………………………………………………………………………………………………………..612-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین……………………………………………………………………………………………….682-3-شرایط اختصاصی حدجلد………………………………………………………………………………………………702-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم…………………………………………………………………………………….702-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا……………………………………………………………………….712-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……………………………………………………………………..712-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری……………………………………………………………………………………….722-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات………………………………………………………………………..742-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………..772-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………………………772-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………….79فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا3-1-کیفیت استیفاء حدقتل……………………………………………………………………………………………………823-2-کیفیت ادامه مطلب…

منبع تحقیق b (1392)

ب) معنای اصطلاحی شرط25مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه27 گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه27 1ـ رعایت اصل صحت و قرارداد غیرمنصفانه و ناعادلانه32 2ـ عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی33 گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه34 1- مسئولیت شغلی و معامله به ادامه مطلب…