منبع تحقیق b (1392)

ب) معنای اصطلاحی شرط25مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه27 گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه27 1ـ رعایت اصل صحت و قرارداد غیرمنصفانه و ناعادلانه32 2ـ عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی33 گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه34 1- مسئولیت شغلی و معامله به ادامه مطلب…

منابع و ماخذ مقاله b (1391)

2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت…………………………………………………………………………………..602-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا…………………………………………………………………………………………..612-2-1-علنی بودن………………………………………………………………………………………………………………..612-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین……………………………………………………………………………………………….682-3-شرایط اختصاصی حدجلد………………………………………………………………………………………………702-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم…………………………………………………………………………………….702-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا……………………………………………………………………….712-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……………………………………………………………………..712-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری……………………………………………………………………………………….722-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات………………………………………………………………………..742-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………..772-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………………………772-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………….79فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا3-1-کیفیت استیفاء حدقتل……………………………………………………………………………………………………823-2-کیفیت ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه ارشد b (1390)

2-5-9 رطوبت بحرانی……………………………………………………………………………192-5-10 رطوبت نهایی……………………………………………………………………………192-6 پارامترهای موثر در طراحی خشک کن ها………………………………………………..212-6-1 مشخصات مواد……………………………………………………………………………212-6-2 خواص ترمودینامیکی هوا………………………………………………………………..212-6-3 وضعیت آب درون ماده…………………………………………………………………..222-6-4 نحوه ی حرارت دهی به ماده…………………………………………………………….222-7 تعیین تجربی سرعت خشک کردن………………………………………………………….242-8 مکانیسم حرکت رطوبت در جامدات………………………………………………………..282-9 دسته بندی خشک کن ها……………………………………………………………………..372-10 بررسی خشک کن ها بر اساس نحوه ی ادامه مطلب…

منابع تحقیق b (1389)

4-3-10 استقراء احکام مطلقه رجعیه‌ 424-3-11 اگر زوج اهل سنت زوجه اهل تشیع خود را طلاق دهد ؟ 424-3-12 سه طلاقه 434-3-13 طولانی‌ترین عده 444-3-14 عده وفات 454-3-15 توارث بین مطلقه و طلاق دهنده 464-3-16 رجوع 47فصل پنجم(سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه آیات قرآن، سنت، علماو عقل)5-1 ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1388)

جایگاه توحید در قرآن30جایگاه توحید در مذاهب اسلامی33اقسام توحید (توحید نظری و توحید عملی)34مراتب توحید نظری35الف- توحید ذاتی36ب- توحید صفاتی38ج- توحید افعالی39اقسام توحید افعالی401-توحید در آفرینش (خالقیت)402- توحید در ربوببیت413- توحید در ربوبیت تشریعی (قانون گذاری)414- توحید در حاکمیت42اقسام توحید عملی421-توحید در عبادت43برداشتی نادرست از عبادت43عذر بدتر از گناه!44حل اشکال ادامه مطلب…

منابع و ماخذ تحقیق b (1387)

2-2-4-5 بازاریابی در شرکتهای خدماتی و جایگاه بازاریابی داخلی در آن252-2-4-6 نقش کارکنان در بهبود کیفیت خدمات262-2-5 پژوهشهای انجام گرفته درخصوص نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری272-2-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:29فصل سوم: روش تحقیق3-1 مقدمه323-2 اهداف پژوهش323-3 روش و نوع تحقیق333-4 جامعه آماری تحقیق343-5 نمونه گیری343-5-1 روش نمونه گیری343-5-2 تعیین ادامه مطلب…

پایان‌نامه ارشد b (1386)

2-2-4-5 بازاریابی در شرکتهای خدماتی و جایگاه بازاریابی داخلی در آن252-2-4-6 نقش کارکنان در بهبود کیفیت خدمات262-2-5 پژوهشهای انجام گرفته درخصوص نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری272-2-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:29فصل سوم: روش تحقیق3-1 مقدمه323-2 اهداف پژوهش323-3 روش و نوع تحقیق333-4 جامعه آماری تحقیق343-5 نمونه گیری343-5-1 روش نمونه گیری343-5-2 تعیین ادامه مطلب…

پایان‌نامه b (1385)

تقدیم بههمسرم ؛ پشتوانه زندگی ام و فرزندم علیرضا و خواهران عزیزم وبرادران نازنینم که همواره درطول تحصیل متحمل زحماتم بودهاند و وجودشان مایه دلگرمی من می باشد. از زحمات دکتر محمد ولی پور کمال تشکر وقدردانی را دارم. چکیده:برون سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه ارشد b (1384)

– حساسیت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟– ویژگی طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟– ارزش اخباری مثبت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1383)

– حساسیت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟– ویژگی طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ؟– ارزش اخباری مثبت طول خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان در هر مرحله معاینه مهبلی چقدر است ادامه مطلب…